เครื่องล้างจาน ขนาดกลาง
Hoodtype Dishwasher
ASIA GROUP
SUN 1200
MADE IN CHAINA
SUN 2A
MADE IN CHAINA
KOREAN GROUP
SUN 3210
MADE IN KOREAN
EUROPE GROUP
SUN 100 EK
MADE IN EUROPE
SUN 1040
MADE IN EUROPE
SUN 501
MADE IN GERMANY
ELECTROLUX
MADE IN ITALY
ZANUSSI
MADE IN ITALY